Start

 • SiV-resultaten

  Algemeen

  Samenwonen, huwen en scheiden in de levensloop

  Het echtscheidingsproces

  Ouderschap 

  Welzijn

  Stiefgezinnen

  Onderwijs

  Co-ouderschap

  Socio-economische oorzaken en gevolgen

  Zorg

  Familierelaties

  Reproductief gedrag

  Methodologische issues


  Algemeen

  Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Leuven: Acco.

  Mortelmans, D., Pasteels, I. (2011). Scheiding in Vlaanderen: ontstaan en inhoud van de multi-actorstudie naar relatiebreuken in Vlaanderen. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 1 (pp. 11-26). Leuven: Acco. - Korte versie

   

  Samenwonen, huwen en scheiden in de levensloop

  Corijn, M. , Pasteels, I. & Mortelmans, D. (2012). Voorhuwelijks samenwonen en echtscheiding in Vlaanderen. In: Relaties en nieuwe gezinnen, 2 (5), 1-20.

  Corijn, M., Pasteels, I. & Mortelmans, D. (2012) Gescheiden ouders, gescheiden kinderen? Scheiding in Vlaanderen: korte beleidspaper.

  Pasteels, I., Corijn, M. & Mortelmans, D. (2012). Een nieuwe partner na een echtscheiding? Opleidingsverschillen bij mannen en vrouwen in Vlaanderen. In: Tijdschrift voor Sociologie, 33 (3/4), 331-352.

  Pasteels, I., Corijn, M. & Mortelmans, D. (2012). Voorhuwelijks samenwonen: een vergelijking tussen intacte en niet-intacte huwelijken in Vlaanderen. In: Relaties en nieuwe gezinnen, 2 (4), 1-25.


  Corijn, M., Pasteels, I. & Mortelmans, D. (2011) Poster "Changing impact of parental divorce and premarital cohabitation on marital dissolution in Flanders (Belgium)"

  Pasteels, I., Mortelmans, D. (2011). Huwen en scheiden in de levensloop. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 3 (pp. 65-84). Leuven: Acco.


   

  Het echtscheidingsproces

  Bastaits, K., Van Peer, D., Alofs, E., Pasteels, I., Mortelmans, D. (2011). Hoe verloopt een echtscheiding in Vlaanderen? In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 4 (pp. 85-112). Leuven: Acco. - Korte versie

  Bastaits, K., Van Peer, D., Mortelmans, D. (2011). Hoe beleven partners en kinderen een echtscheiding? In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 5 (pp. 113-134). Leuven: Acco. - Korte versie

  Van Peer, C., Bastaits, K., Mortelmans, D. (2011). De impact van de echtscheidingswetgeving op het verloop van een echtscheiding in Vlaanderen. SVR-webartikel(2011/9).

  Symoens, S., Bastaits, K., Bracke, P., Mortelmans, D. (2012). Uit elkaar gaan. Kenmerken van het echtscheidingsproces en het welzijn van ex-partners na de scheiding. Relaties en Nieuwe Gezinnen, 2(3), 1-22.

   

  Ouderschap

  Bastaits Kim, Pasteels, I., Van Peer C., Mortelmans, D. (2011). Een verplicht ouderschapsplan na echtscheiding? Inzichten vanuit de SIV-studie. Relaties en nieuwe gezinnen,1(1), 1-35. - Poster versie

  Bastaits, K., Ponnet, K., & Mortelmans, D. (2012).Parenting of divorced fathers and the association with children's self-esteem. Journal of Youth and Adolescence, 41, 1643-1656. 

  Bastaits, K., Ponnet, K., & Mortelmans, D. (2012). Doen gescheiden vaders ertoe? De impact van opvoedingsstijlen van gescheiden vaders op het welbevinden van het kind. Tijdschrift voor Sociologie, 3-4, 239-266.

  Bastaits K., Van Peer C., Mortelmans D. (2012). Wat kunnen ouders doen om de negatieve gevolgen van een echtscheiding voor kinderen te verlichten. Relaties en nieuwe gezinnen,2(2), pp. 1-22.

  Folder "Uit elkaar... en de kinderen dan?" (2012).

  Ponnet, K., Mortelmans, D., Wouters, E., Van Leeuwen, K., Bastaits, K. & Pasteels, I. (2012). Parenting stress and marital relationship as determinants of mothers' and fathers' parenting. Personal relationships, 19 

  Ponnet, K., Pasteels, I., Bastaits, K., Vanderheyden, G. & Mortelmans, D. (2013). De impact van opvoedingsstress en depressieve symptomen op de ouder-kind communicatie van gehuwde moeders en vaders. Relaties en nieuwe gezinnen, 3(1), pp. 1-15.

   

  Welzijn

  Bastaits, K., Ponnet, K., & Mortelmans, D. (2012).Parenting of divorced fathers and the association with children's self-esteem. Journal of Youth and Adolescence, 41, 1643-1656. 

  Symoens, S., Colman, E., Pasteels, I., Bracke, P. (2011). Welbevinden van (ex-)partners en kinderen. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 11 (pp. 237-266). Leuven: Acco. - Korte versie

  Symoens, S. & Bracke, P. (2012). Echtscheiding, conflict en mentale gezondheid: hoe conflict met de ex- en nieuwe partner gerelateerd is aan welzijn na scheiding. Relaties en Nieuwe Gezinnen, 2(1), 1-19.  

  Symoens, S., Bastaits, K., Bracke, P., Mortelmans, D. (2012). Uit elkaar gaan. Kenmerken van het echtscheidingsproces en het welzijn van ex-partners na de scheiding. Relaties en Nieuwe Gezinnen, 2(3), 1-22.

  Van Peer, C., Bastaits, K. & Mortelmans, D. (2012). De invloed van ouderlijk conflict op de levenstevredenheid van kinderen. SVR-webartikel (2012/8).

   

  Stiefgezinnen

  Vanassche, S., Sodermans, A., Matthijs, K. (2011). Gezinsrelaties na ouderlijke scheiding: ouders, kinderen en nieuwe partners. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 7 (pp. 153-168). Leuven: Acco. - Korte versie

   

  Onderwijs

  Le Roy, S., Vanassche, S., Sodermans, A., Matthijs, K. (2011). De onderwijsuitkomsten van kinderen na een echtscheiding. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 10 (pp. 217-235). Leuven: Acco. - Korte versie

   

  Co-ouderschap

  Sodermans, A., Vanassche, S., Matthijs, K. (2011). Gedeelde kinderen en plusouders: de verblijfsregeling en de gezinssituatie na scheiding. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 6 (pp. 135-151). Leuven: Acco. - Korte versie

   

  Socio-economische oorzaken en gevolgen

  Willekens, M., Vanderheyden, G., Mortelmans, D. (2011). Socio-economische gevolgen van een echtscheiding.In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 8 (pp. 169-198). Leuven: Acco. - Korte versie

   

  Zorg

  Buffel, V., Colman, E. & Bracke, P. (accepted). The use of mental health care, psychotropic drugs and social services by divorced people: does informal support matter? European Journal of Social Work (forthcoming).

  Buffel, V., Colman, E. & Bracke P. (2014) Het professioneel zorg- en psychofarmacagebruik van gescheiden vrouwen en mannen: Wat is de rol van informele steun?. Relaties & Nieuwe Gezinnen, 4(2).

  Buffel, V., Colman, E. & Bracke, P. (2013). Zorg- en psychofarmacagebruik bij mentale gezondheidsproblemen; zo verschillend bij alleenstaande ouders? In: Gezinstransities in Vlaanderen, SVR Studieboek (pp.183-210).

  Colman, E., Symoens, S., Bracke, P. (2011). Zorggebruik. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 12 (pp. 267-282). Leuven: Acco. - Korte versie

  Colman, E., Symoens, S. & Bracke, P. (2012). Professional health care use and subjective unmet need for social or emotional problems: a cross-sectional survey of the married and divorced population of Flanders. BMC Health Services Research, 12:420.

  Colman, E., Buffel, V. & Bracke, P. (2013). Het gebruik van professionele hulpverlening bij net-gehuwde en net-samenwonende koppels: de rol van partner en relatiekenmerken. Relaties en Nieuwe gezinnen, 3(8). Korte versie

  Colman, E., Missinne S, & Bracke P. (2014). Mental Health Care Use Among Recently Cohabiting and Newlywed Couples: an Application of the Social Control Theory. Social Work in Health Care, 12(2), 132-154.

  Colman, E., Missinne, S. & Bracke, P. (2014) The role of perceived helpfulness in predicting subjective unmet need and the frequency of health care use. Archives of Psychiatric Nursing, 8(1), 43-49. korte versie

   

  Familierelaties

  Jappens, M., Wijckmans, B., Van Bavel, J. (2011). Contact en relaties met vrienden en familie. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 13 (pp. 283-304). Leuven: Acco. - Korte versie

  Jappens, M., Wijckmans, B., Van Bavel, J. (2011). Echtscheiding en kinderopvang. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 15 (pp. 325-335). Leuven: Acco. - Korte versie

  Wijckmans, B., Jappens, M., Van Bavel, J. (2011). De uitwisseling van informele steun met vrienden en familie. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 14 (pp. 305-324). Leuven: Acco. - Korte versie

  Symoens, S. & Bracke, P. (2012). Echtscheiding, conflict en mentale gezondheid: hoe conflict met de ex- en nieuwe partner gerelateerd is aan welzijn na scheiding. Relaties en Nieuwe Gezinnen, 2(1), 1-19. 

   Jappens, M. & Van Bavel, J. (2012). Echtscheiding en contacten tussen kleinkinderen en grootouders. Tijdschrift voor Sociologie, 3-4, pp. 296-328.

  Jappens, M. & Van Bavel, J. (2012). Contact tussen kleinkinderen en grootouders na echtscheiding. Relaties en Nieuwe Gezinnen, 2(6).

  Jappens, M. & Van Bavel, J. (2012). Als ouders scheiden: kinderen en hun grootouders. - Korte beleidspaper

   

  Reproductief gedrag

  Wijckmans, B., Jappens, M., Pasteels, I., Van Bavel, J. (2011). Kinderen krijgen voor en na een echtscheiding. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 9 (pp. 199-216). Leuven: Acco. - Korte versie

   

  Methodologische issues

  Pasteels, I., Mortelmans, D., Van Bavel, J. (2011). Steekproef en dataverzameling. In: Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., Van Peer, C. (Eds.), Scheiding in Vlaanderen, Chapt. 2 (pp. 85-112). Leuven: Acco. - Korte versie


 • Partners