Start

  • Data
    Een belangrijk doel van Scheiding in Vlaanderen is het gratis en publiekelijk beschikbaar stellen van de verzamelde data. Wie interesse heeft in de data van de eerste golf (2009-2010) kan deze voorlopig nog opvragen via mailaanvraag bij elke.claessens@uantwerpen.be. Op termijn zal de data beschikbaar zijn via het SODHA archief, het Belgische data archief voor de sociale wetensc
    Meer ...

    Partners